Sindrom kubitalnog kanala

Sindrom kubitalnog kanala se manifestira trncima i gubitkom osjeta u polovici prstenjaka i malom prstu, slabljenjem mišića šake, bolovima u šaci i podlaktici, a nastaje zbog pritiska na ulnarni živac u području lakta. Kod neliječenih bolesnika postupno dolazi do propadanja živca, trajnog gubitka osjeta i nestajanja mišića šake. Dijagnoza se postavlja na temelju opisanih simptoma, a može se potvrditi EMNG pretragom.

LIJEČENJE

Sindrom kubitalnog kanala se može liječiti na više načina koji uključuju promjenu aktivnosti, imobilizaciju, protuupalne lijekove, injekciju steroida u područje pritiska na živac te kirurško liječenje.

KIRURŠKO LIJEČENJE

U okviru naše poliklinike ovaj zahvat izvodi iskusan kirurški tim, a sama operacija se sastoji u presjecanju struktura u području lakta, koje mogu biti uzrok pritiska na živac. Operacija se izvodi u općoj anesteziji ili u blok anesteziji (bolesnik je budan za vrijeme operacije, a umrtvljuje se cijela ruka) te je za pacijenta bezbolna. Nakon oslobadjanja živca, on se u slučaju blagog pritiska ostavlja na istom mjestu, dok se kod jačeg pritiska živac premješta na prednju stranu lakta, ispod kože ili unutar mišića. Nakon operacije u ranu se postavlja dren koji se ostavlja 2 do 3 dana.

OPORAVAK

Konačni rezultat operacije, osim o tijeku same operacije, iskustvu kirurga i njegovog tima, ovisi u velikoj mjeri i o savjesnom i temeljitom postoperativnom praćenju i njezi.
Iz navedenih razloga u okviru naše poliklinike inzistiramo na redovitim kontrolama i svakodnevnom kontaktu s pacijentom, kako bi se period oporavka što uspješnije i bez komplikacija priveo kraju.
Bolesnik uobičajeno ide kući isti dan nakon operacije uz preporuku mirovanja s rukom na povišenom položaju. Dren se obično uklanja drugi ili treći postoperacijski dan, a konci se skidaju nakon dva tjedna. Tjedan dana nakon operacije bolesnici su obično sposobni voziti automobil, a povratak na posao uvelike ovisi o vrsti posla.

PROGNOZA

Bolju prognozu za oporavak imaju bolesnici kod kojih prije operacije nije došlo do trajnog gubitka osjeta te slabljenja mišića šake. Kod ovih se bolesnika može očekivati potpuni oporavak funkcije živca. Kod bolesnika s trajnim gubitkom osjeta i slabljenjem mišića šake ovi simptomi mogu biti trajno prisutni unatoč operaciji.

Korisni savjeti za naše pacijente

Kontaktirajte nas i zakažite svoj termin.
Sindrom kubitalnog kanala