Liposukcija podbratka

Liposukcija podbratka je zahvat pomoću kojega formiramo elegantniju liniju brade i vrata kod osoba sa izraženim podbratkom.

Učinak liposukcije podbratka je trajan, a nakon zahvata se višak kože povlači, što pacijentima pruža ljepšu i bolje definiranu liniju brade i vrata. Najbolje rezultate s ovim zahvatom postižemo kod osoba između 20 i 50 godina starosti, kada je elasticitet kože još uvijek dobro sačuvan.

Liposukcija podbratka prije i poslije zahvata

METODA HIDROLIPOSUKCIJE ZA NAJBOLJE I TRAJNE REZULTATE

Ovu vrstu liposukcije izvodimo po principu hidroliposukcije, kako bi se tijekom zahvata lakše, pravilnije i sigurnije aspirirala željena količina masnog tkiva.

Prilikom ovog zahvata je posebno važan smisao estetskog kirurga za oblikovanje, proporcije i detalje, jer se radi o relativno malom i ograničenom području, gdje se i najmanja promjena jasno vidi. Cilj ovog zahvata je da se tretirano područje obradi što ravnomjernije, bez nepoželjnih neravnina i udubina.

TEHNIKA MINIMALNIH OŽILJAKA  - BEZ VIDLJIVIH TRAGOVA OPERACIJE

Zahvaljujući 30-godišnjem iskustvu s liposukcijom podbratka, u našoj poliklinici ovom zahvatu pristupamo iznimno poštedno, koristeći tehnike za brz i uspješan oporavak.

Tijekom liposukcije podbratka se koriste isključivo tanke kanile, stoga je vrlo bitno da estetski kirurg izvrsno vlada ovom kirurškom tehnikom.

Prilikom liposukcije podbratka najčešće se koristi  po jedan rez od 3 mm sa svake strane , prikriven ušnom resicom te rez veličine 3 mm ispod brade u sredini. Rezovi su tako izvedeni i prikriveni anatomskim strukturama da nakon operacije ožiljci nisu uočljivi.

DOBAR KANDIDAT ZA LIPOSUKCIJU PODBRATKA

Potrebu za liposukcijom podbratka iskazuju pacijenti svih dobnih skupina, od mlađih, preko pacijenata srednjih godina, do starijih pacijenata.

Liposukciju podbratka izvodimo podjednako i kod žena i kod muškaraca, a opseg zahvata varira ovisno o stanju vrata i podbratka.

Česti su zahtjevi za minimalnom korekcijom podbratka, kojom se postiže bolje stanje vrata te mlađi i svježiji izgled. Liposukcija podbratka je vrlo efikasna metoda i kod pacijenata s vrlo izraženim podbratkom. U ovakvim se slučajevima odstranjuje relativno velika količina masnog tkiva, tako da je rezultat operacije izrazito uočljiv, a poboljšanje značajno.

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI:

Cijena liposukcije podbratka se definira na pregledu i konzultacijama s estetskim kirurgom. Cijena se određuje na temelju postavljene indikacije i prema zahtjevnosti samog zahvata. Važno je napomenuti da cijena liposukcije podbratka u našoj poliklinici uključuje anesteziju i sve postoperativne kontrole i previjanja.

Liposukciju podbratka izvodimo u lokalno potenciranoj ili općoj anesteziji ovisno o veličini podbratka i količini masnog tkiva koje treba odstraniti. Pacijent tijekom zahvata spava i zahvat je za pacijenta bezbolan.

U poliklinici pacijent boravi oko 6 sati: 1 sat traje preoperativna priprema, oko sat i pol sam zahvat te ostatak vremena odmor nakon operacije. Po završenom postupku pacijenta upućujemo na kućnu njegu u okviru Zagreba.

Kako bismo definirali jeste li dobar kandidat za operaciju, potrebno je doći na pregled i konzultacije. Na pregledu slušamo Vaše želje i prema Vašem individualnom slučaju razmatramo mogućnosti koje nudi estetska kirurgija. Također definiramo najbolju metodu za postizanje željenog rezultata. Ukoliko niste iz Zagreba, slobodno nam pošaljite fotografije lica za analizu. Nakon analize fotografija dogovaramo online konzultacije s našim estetskim kirurgom, koji će odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Pacijenti za operaciju liposukcije podbratka u Poliklinici dr. Tončić su mlađe osobe i osobe srednje dobi s viškom masnog tkiva na području ispod brade. Pacijenti koji pristupaju ovom zahvatu su osobe dobrog općeg zdravlja, koji su detaljno odgovorili na medicinska pitanja o svom zdravlju i navikama. 

Postoperativni oporavak je individualan nakon ovog zahvata te traje u najvećem broju slučajeva oko tjedan do deset dana. Šavovi se odstranjuju sedmi dan nakon operacije te je tada pacijent sposoban i za povratak svojim svakodnevnim privatnim i profesionalnim aktivnostima.

Oporavak i izostanak s posla nakon liposukcije podbratka iznose tjedan dana.

Pacijent neposredno nakon liposukcije podbratka intenzivno nosi kompresivni, elastični steznik za bradu. Elastični steznik je vrlo bitan segment postoperativnog oporavka te bitno utječe na konačni ishod samog zahvata liposukcije podbratka, jer kožu čvrsto priljubljuje uz podlogu te na taj način pojačava efekt same operacije. Elastični steznik je preporučljivo intenzivno nositi oko tjedan dana nakon samog zahvata, a u kućnim uvjetima i tijekom noći u periodu od 6 do 8 tjedana.

Boravak u Zagrebu koji preporučujemo nakon liposukcije podbratka iznosi najmanje tri dana, uz napomenu da svakako preporučujemo kontrolu sedmi dan nakon operacije, kako bismo u našoj poliklinici mogli odstraniti šavove te oporavak pacijenta ispratiti u cijelosti.

Radi sigurnosti naših pacijenata te kako bismo im omogućili siguran i uspješan oporavak te postoperativno praćenje, inzistiramo na dovoljno dugom boravku pacijenta u Zagrebu. Na taj način ne prepuštamo ništa slučaju već oporavak pacijenta pratimo u cijelosti od samog početka do kraja, što ima ključni utjecaj na zdravlje pacijenta i na dobar ishod operacije.

Svim pacijentima koji dolaze izvan Zagreba, tj. Hrvatske, možemo osigurati ili rezervirati privatni ili hotelski smještaj u Zagrebu te pomoći oko organizacije leta i rezervacije avionskih karata. Pri dolasku u Zagreb, naše pacijente po potrebi dočekuje i naš vozač.

Korisni savjeti za naše pacijente

Kontaktirajte nas i zakažite svoj termin.
Liposukcija podbratka