Korisni savjeti za naše pacijentice - labioplastika

  • Pacijent treba prije zahvata labioplastike obaviti laboratorijsku pretragu krvi. Po potrebi, laboratorijske nalaze krvi pacijent može napraviti i u dogovoru s nama, dan prije operacije ili čak na sam dan operacije.
  • Labioplastiku izvodimo u lokalno potenciranoj anesteziji te pacijent tijekom zahvata spava i zahvat je za pacijenta bezbolan.
  • U Poliklinici pacijent boravi do 24 sata: 1 sat traje preoperativna priprema, oko sat vremena sam zahvat te ostatak vremena odmor nakon operacije. Po završenom postupku pacijenta upućujemo na kućnu njegu u okviru Zagreba.
  • BORAVAK U ZAGREBU koji preporučamo nakon labioplastike iznosi najmanje dva do tri dana, uz napomenu da svakako preporučamo kontrolu i sedmi dan nakon operacije, kako bismo u našoj Poliklinici mogli oporavak pacijenta ispratiti u cjelosti. Iz navedenog razloga je najpraktičnije da pacijent u Zagrebu ostane i punih tjedan dana. O ovom segmentu postoperativnog oporavka u najvećoj mjeri ovisi i konačni rezultat operacije. Kako bismo izašli u susret našim pacijentima koji dolaze izvan Hrvatske, omogućili smo im da se preoperativni pregled te operacija obave istom prilikom (prilikom istog posjeta Zagrebu). Za pacijente koji dolaze izvan Hrvatske je važno znati da se inicijalna konzultacija može obaviti i telefonski te putem interneta. Tijekom inicijalne konzultacije procjenjujemo da li je pacijent pogodan za ovu vrstu zahvata. Prilikom dolaska pacijenta u Zagreb vršimo i finalnu, preoperativnu konzultaciju prilikom koje, u dogovoru s pacijentom, definiramo sve detalje ovog zahvata te nakon nje pristupamo i samoj operaciji.
  • Svim pacijentima koji dolaze izvan Zagreba, odnosno Hrvatske, možemo osigurati ili rezervirati privatni ili hotelski smještaj u Zagrebu te pomoći oko organizacije leta i rezervacije avionskih karata. Pri dolasku u Zagreb, naše pacijente po potrebi dočekuje i naš vozač.
  • OPORAVAK I IZOSTANAK SA POSLA nakon zahvata labioplastike iznose tjedan do deset dana.
Kontaktirajte nas i zakažite svoj termin.
Korisni savjeti za naše pacijentice - labioplastika