Septoplastika - korekcija nosnog septuma - funkcionalna korekcija nosa

OTEŽANO DISANJE NA NOS

Operacija nosnog septuma je jedan od vrlo bitnih segmenata u kirurgiju nosa. Prije svega moramo utvrditi potrebu za operacijom septuma. Operaciji septuma pristupamo iz dva razloga. 

Prvi je otežano disanje na nos uzrokovano devijacijom nosnog septuma. Ovom prilikom bismo naglasili da ne postoji nosni septum koji je savršeno ravan. Ono što moramo ustanoviti prilikom preoperacijskog pregleda je da li je septum toliko deformiran da u značajnoj mjeri zatvara nosne šupljine ili ipak nije. Ukoliko nije, uzrok otežanom disanju moramo tražiti u drugim bolestima, kao što su npr. alergija, nealergijski rinitis itd., jer kod takvih pacijenata samom operacijom nosa nećemo riješiti glavni problem, a to je otežano disanje na nos.

RINOSKOLIOZA (KOSI NOS TJ. NOS POMAKNUT U STRANU)

Drugi razlog za operaciju nosnog septuma je estetska korekcija nosa. Ukoliko je nos asimetrično položen na licu, odnosno nije u centralnoj poziciji, već „ide“ u jednu stranu, najčešće je jedan od glavnih uzroka takvoj deformaciji nosa nepravilan i deformirani nosni septum, koji čitav vanjski nos „vuče“ u jednu stranu.
Kako bismo ovakav nos vratili u centralnu poziciju, uz standardnu estetsku operaciju nosa, najčešće moramo i nosni septum vratiti u središnji položaj. U ovakvim situacijama kombiniramo standardnu estetsku operaciju nosa s korekcijom nosnog septuma.

Kontaktirajte nas i zakažite svoj termin.
Septoplastika - korekcija nosnog septuma - funkcionalna korekcija nosa