Koristni nasveti za naše paciente - brahioplastika

  • Pacijent treba prije zahvata brahioplastike obaviti internistički pregled (EKG) i laboratorijske pretrage krvi. Po potrebi, laboratorijske nalaze i pregled interniste s EKG-om pacijent može napraviti i u dogovoru s nama dan prije operacije.
  • Brahioplastika se izvodi u općoj anesteziji pod nadzorom vrhunskog liječnika, anesteziologa. Dakle, pacijent tijekom zahvata spava i zahvat je za pacijenta bezbolan.
  • Nakon zahvata pacijent boravi u poliklinici, a po završenoj prvoj fazi oporavka pacijenta upućujemo na kućnu njegu u okviru Zagreba.
  • BORAVAK U ZAGREBU ILI OKOLICI koji preporučamo nakon brahioplastike iznosi minimalno deset dana do dva tjedna, kako bismo u našoj poliklinici mogli odstraniti šave te oporavak pacijenta ispratiti u cjelosti. Inzistiramo na navedenom boravku u Zagrebu, jer o njemu u najvećoj mjeri ovisi i zdravlje pacijenta, ali i konačni rezultat operacije. Na taj način, pacijenta u potpunosti zbrinutog i bez rizika od mogućih postoperativnih komplikacija otpuštamo njegovoj kući.
  • Kako bismo izašli u susret našim pacijentima koji dolaze izvan Hrvatske, omogućili smo im da se preoperativni pregled te operacija obave istom prilikom (prilikom istog posjeta Zagrebu). Za pacijente koji dolaze izvan Hrvatske je važno znati da se inicijalna konzultacija može obaviti i telefonski te putem interneta. Tijekom inicijalne konzultacije procjenjujemo da li je pacijent uopće pogodan za ovu vrstu zahvata. Prilikom dolaska pacijenta u Zagreb vršimo i finalnu, preoperativnu konzultaciju prilikom koje, u dogovoru s pacijentom, definiramo sve detalje ovog zahvata te nakon nje pristupamo i samoj operaciji.
  • Svim pacijentima koji dolaze izvan Zagreba, odnosno Hrvatske, možemo osigurati ili rezervirati privatni ili hotelski smještaj u Zagrebu te pomoći oko organizacije leta i rezervacije avionskih karata. Pri dolasku u Zagreb, naše pacijente po potrebi dočekuje i naš vozač.
  • OPORAVAK I IZOSTANAK S POSLA nakon zahvata brahioplastike iznose najmanje dva do tri tjedna. Dva tjedna nakon operacije se odstranjuju šavi s operativnog reza što bi radi kontrole bilo poželjno obaviti u našoj poliklinici. Dva tjedna nakon oporavka (kućne njege) pacijent se postupno može uključiti u normalne životne i profesionalne aktivnosti. U razdoblju od mjesec dana nakon operacije pacijent se mora čuvati težih fizičkih aktivnosti.
Zakažite Vaš termin odmah.
Koristni nasveti za naše paciente - brahioplastika