Reoperacija nosu in revizijska rinoplastika

Estetske in funkcionalne operacije nosu so danes veliko bolj pogoste kot so bile včasih, prav tako pa tudi število zdravnikov, ki jih izvaja. Posledica tega pa je pogostejši pojav neuspelih ali deloma uspelih korekcij nosu, ki jih nemalokrat opravijo manj izkušeni kirurgi ali kirurgi, ki za ta poseg niso ozko specializirani ter ga ne izvajajo redno.
Zato smo se v preteklih letih imeli priložnost izpopolniti tudi na področju t. i. revizijske rinoplastike oziroma reoperacije nosu.
Reoperacija nosu in revizijska rinoplastika sta torej izraza, ki se uporabljata za korekcije že operiranih nosov. Gre za posege, ki so tehnično veliko bolj zahtevni od prvotne operacije nosu in ki od naših estetskih kirurgov zahtevajo veliko izkušenj in bogat izbor različnih metod.
Z revizijsko rinoplastiko imamo zelo veliko izkušenj, zato lahko zanesljivo ocenimo, kakšne so možnosti in realna pričakovanja v konkretnem primeru.

Zakažite Vaš termin odmah.
Reoperacija nosu in revizijska rinoplastika