×

Izberite jezik:

EN | IT | DE | CRO

DR. DINKO TONČIĆ SVOJE IZKUŠNJE IN ZNANJE NA PODROČJU ESTETSKE KIRURGIJE ZADNJIH DESETIH LETIH USPEŠNO UPORABLJA V OKVIRU POLIKLINIKE DR. TONČIĆ.

Zahvaljujoč dolgoletnemu delu dr. Dinko Tončić rutinsko izvaja kirurške posege na področju estetske kirurgije, k vsakemu pacientu pristopa individualno, s posebno pozornostjo, pri čemer se osredotoča predvsem na njegove želje ter spoštuje njegovo osebnost in pričakovanja.

Po diplomi na Medicinski fakulteti v Zagrebu dr. Dinko Tončić nadaljuje delo v Ordinaciji estetske kirurgije dr. Tončić.

Specializacijo iz otorinolaringologije, kirurgije glave in vratu ter pripadajočega dela estetske kirurgije dr. Dinko Tončić izvaja na priznanih klinikah v Zagrebu – Na Kliniki za ušesa, grlo, nos in kirurgijo glave in vratu v KB »Sestre milosdrnice« in na Kliniki za tumorje.

Kot potrditev uspešnega dela in delovanja v stroki je dr. Dinko Tončić leta 2006. opravil specialistični izpit in še naprej deluje kot specialist otorinolaringolog in kirurg glave in vratu v Ordinaciji estetske kirurgije dr. Tončić v Zagrebu. Dr. Dinko Tončić in mr. sc. dr. Rajko Tončić sta marca 2008 ustanovila istoimensko polikliniko na prestižni lokaciji v Zagrebu, v novi, ekskluzivni stavbi.

Dr. Dinko Tončić pri svojem medicinskem in kirurškem delu ne odstopa od načel vestnosti in strokovnosti, posebno pozornost pa posveča podrobnostim in poudarja: »Dobro počutje in zadovoljstvo pacienta sta glavna cilja, ki ju zasleduje stroka ekipa naše poliklinike. Zato k vsakemu pacientu pristopamo individualno, s posebno pozornostjo, pri čemer nas vodijo predvsem njegove želje, spoštujemo njegovo osebnost in pričakovanja

V okviru svojega strokovnega dela dr. Dinko Tončić redno spremlja strokovno literaturo in se udeležuje različnih domačih in mednarodnih strokovnih srečanj, na nekaterih pa tudi aktivno predava. Je član hrvaških in mednarodnih strokovnih združenj, od katerih lahko izpostavimo Hrvaško zdravniško zbornico in Zbor zdravnikov.

Nakon diplome na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, dr. Dinko Tončić svoj rad nastavlja u Ordinaciji za estetsku kirurgiju dr. Tončić.

Specijalizaciju iz otorinolaringologije, kirurgije glave i vrata te pripadajućeg dijela estetske kirurgije Dr. Dinko Tončić obavlja na renomiranim klinikama u Zagrebu - na Klinici za uho, nos i grlo i kirurgiju glave i vrata u KB „Sestara milosrdnica“ te na Klinici za tumore.

Kao potvrdu uspješnog rada i djelovanja u struci, dr. Dinko Tončić 2006. godine polaže specijalistički ispit te kao specijalist otorinolaringolog i kirurg glave i vrata nastavlja djelovati u okviru Ordinacije za estetsku kirurgiju Dr. Tončić u Zagrebu. Dr. Dinko Tončić i mr. sc. dr. Rajko Tončić u ožujku 2008. godine osnivaju istoimenu polikliniku na prestižnoj zagrebačkoj lokaciji, u novom, ekskluzivnom objektu.

U svojem medicinskom i kirurškom radu dr. Dinko Tončić ne odstupa od principa savjesnosti i stručnosti, a posebnu pažnju poklanja detaljima te naglašava:„Dobrobit i zadovoljstvo pacijenta su osnovni ciljevi kojima teži stručni tim naše poliklinike. Stoga svakom pacijentu pristupamo individualno, s posebnom pažnjom, vodeći se prvenstveno njegovim željama, uvažavajući njegovu osobnost i očekivanja.“

U okviru svog profesionalnog rada, dr. Dinko Tončić redovito prati stručnu literaturu i sudjeluje na različitim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, na nekima i aktivno, kao predavač. Član je hrvatskih i međunarodnih stručnih udruženja, od kojih posebno možemo istaknuti Hrvatsku liječničku komoru te Zbor liječnika.

Dokumenti

TOP
Ostavite poruku
close slider
Žao nam je, trenutačno nismo na mreži. Ostavite poruku i javit ćemo vam se.