Santa Večerina Volić je redna profesorica Medicinske fakulteta Univerze v Zagrebu. Je specialistka otorinolaringologije, subspecialistka foniatrije.

Končala je Medicinsko fakulteto Univerze v Zagrebu, magistrirala na Naravoslovno-matematični fakulteti s področja molekularne biologije, doktorirala s področja laringologije in foniatrije na Medicinski fakulteti v Zagrebu.
Dr. Večerina Volić se je izpopolnjevala na področju laringologije, foniatrije in fonokirurgije v eminentnih centrih v svetu, in sicer kot dobitnica številnih štipendij in nagrad: Karlova univerza v Pragi, Karolinska bolnica v Stockholmu, v ZDA (Columbia, University of California, Yale University, University of Florida, Harvard University, Mount Sinai Hospital) in na medicinskih fakultetah na Japonskem.
Prav tako je bila kot predavateljica povabljena na številne univerze in kongrese, med katerimi je bilo najpomembnejše bivanje na Japonskem, kjer je bila 1 akademsko leto gostujoča profesorica in raziskovalka.
Je članica številnih mednarodnih in doma ih združenj, nekatere med njimi pa je tudi utemeljila (Hrvaško društvo avdiologov in foniatrov, Hrvaško združenje za glas). Sodelovala je in veliko prispevala k realizaciji subspecializacije iz avdiologije in foniatrije. Je članica najeminentnejšega združenja svetovnih otorinolaringologov Collegium ORL amicitiae sacrum, Evropskega laringološkega društva, Svetovnega glasovnega konzorcija, Internacionalnega društva logopedov in foniatrov, Svetovnega združenja fonokirurgov, je članica Avstrijskega društva otorinolaringologov. Bila je vodja številnih raziskovalnih projektov, je redna članica Hrvaške medicinske akademije, trenutno pa vodi mednarodni projekt o vplivu kajenja na vibratorno tkivo glasilk.
Prof.dr.sc. Santa Večerina Volić je bila dolgoletna načelnica Centra za foniatrijo Kliničnega bolniškega centra ter prva ženska Ravnateljica Kliničnega bolniškega centra Zagreb. S svojimi znanstvenimi raziskovanji je dr. Večerina prišla do pomembnih rezultatov, ki so prepoznani v mednarodni znanosti o glasu. Pomembno je prispevala k spoznanju o specifični zgradbi glasilk, na kateri temelji moderna diagnostika, zdravljenje in kirurgija glasu in glasilk. Razvila je terapijske programe in tehnologije za ohranjanje in regeneracijo funkcijsko najpomembnejšega dela glasilk: elastični ovoj. Z uporabo spoznanj o elastičnem ovoju glasilk je bistveno prispevala k zgodnji diagnostiki karcinoma glasilk. Pri ukvarjanju s posebnim področjem paralize glasilk je prva na Hrvaškem za zdravljenje paralitičnega glasu uporabila metodo endoskopske intervencije s pomočjo Teflona.
Z nadaljevanjem svojega strokovnega znanstvenega interesa je pomembno prispevala k razvoju hrvaške foniatrije in fonokirurgije in afirmirala Foniatrični center KBC-a Zagreb kot prepoznaven tudi v širši mednarodni javnosti. Utemeljila je nevrolaringologijo in nevrofoniatrijo, v hrvaško laringologijo in foniatrijo pa je uvedla nove pojme in področja: fonotravma, otroška hripavost ter zelo pomembno in do tedaj neznano patologijo - degeneracija glasilk in metode zdravljenja. Tako je prva na Hrvaškem in v širši regiji uvedla zdravljenje najtežjih oblik hripavosti z Botoksom, hialuronom in maščobnim tkivom, za kar je prejela prestižno ameriško nagrado za prispevek k znanosti o glasu: Pacific Voice Foundation Award.
Objavila je veliko del v mednarodnih in domačih revijah, je koavtorica znanstvenih in strokovnih knjig, avtorica e-knjige o foniatriji in organizatorica mednarodnih simpozijev. Sodelovala je pri utemeljitvi CEMA - Centra za ekspertno medicino, kjer zdaj nadaljuje svojo dejavnost, predvsem v smislu razvoja Centra za glas, ki poleg tega, da omogoča ekspertno diagnostiko bolezni glasu in glasilk, koristi tudi druge strokovne time v Centru ekspertne medicine, saj je bolan glas pogosto del bolezni drugih delov človeškega organizma.
Svojo fonokirurško dejavnost uresničuje v Polikliniki za estetsko kirurgijo dr. Tončić, kjer se uspešno uporabljajo metode estetske kirurgije za regeneracijo glasilk. .
Ustanovila je Hrvaško združenje za glas (Croatian Voice Foundation), s čimer se je Hrvaška pridružila podobnim renomiranim svetovnim združenjem , kar odpira možnosti skupnega dela vseh glasovnih profesionalcev in glasovnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z zdravim in z bolnim glasom. Poleg tega je omogočeno tudi skupno delo pri zahtevnem cilju ohranjanja, izboljšanja in učinkovitega zdravljenja glasu ter fonokirurgiji.

Zakažite Vaš termin odmah.
Prof. Dr. Sc. Santa Večerina Volić